mustafa hunca ingilizce hocası2/1 ON THE TELEPHONE (Telefonda)

Bu bölümde telefonda kullandığımız kelime ve konuşma kalıplarından örnekler bulacağız. Sorularınız olursa bekliyoruz bu arada.

on the telephone / telefonda

to imagine : hayal etmek, tasavvur etmek
imagine that you are ….. / …. olduğunu düşün (hayal et)

to call : çağırmak (aramak => teelefonda)
to make a call : bir telefon görüşmesi yapmak
to make a phone call to Mrs. Evans
not in (to be not in, she’s not in)
to ask : sormak
to call back : geri aramak (I will call you back in 10 minutes / 10 dakikai içinde sizi arayacağım)
call me back
wrong : yanlış
wrong number : yanlış numara
I’ve got the wrong number : Yanlış numara var elimde (yanlış numara aradım.. manasında)
You’ve got the wrong number : Yanlış numarayı aradınız (manasında)

Who
I’d like to talak to … / … ile konuşmak istiyordum (I’d like to speak, go, talk, dance)
to find out / bulmak öğrenmek (sorarak öğrenmek vs)
I will find out about the prices / Fiyatları öğreneceğim / Öğrenirim.
to see
available / mevcut
This product is not available at the moment
no reply : yanıt yok
no answer
to try another number : başka bir numarayı denemek
try this number
hang up (the phone) : telefonu kapatmak

We must make a phone call to GMS. / GMS ile bir telefon görüşmesi yapmalııyız
We must call GMS.
We want to telephone GMS. / GMS ye telefon etmek istiyoruz.

Imagine you have to call a GMS number. / Bir GMS numarasını aramak zorunda olduğunuzu hayal edin
Imagine you want to speak to Mrs.EVANS
…………………….

TELEPHONE CONVERSATION EXERCISES

Hello, is that Global Marketing Services ?
Hello is that KOÇ Holding ?
Yes, it is.
Can I speak to Mr. Adams, please ?
Hold on a moment please.
Hold on please.
Hold please.

Hello, this is Mustafa calling from ULTRA Tourism in Istanbul.
Can I speak to Mrs. Carol Evans, please ?
She is not in at the moment
Could you ask her to call me back, please ?
(Can she call back, please ?)

Could you give her (Mrs. Evans) a message, please ?
What is your number ?
My number is 35 04 27.

PRACTICE

Imagine you are calling the wrong number.
Imagine you call the wrong number.

Is Mrs. Evans available, please ? My name is Mustafa.

What number are you calling ?

2457890

This is the wrong number.

Wrong number.
I am sorry.

(And you hang up…)

I am sorry, I have got the wrong number
I am sorry, I’ve got the wrong number.

Sorry, wrong number
Sorry, this is the wrong number (And you hang up)

No reply : YANIT YOK
There is no reply.
Nobody answers.
No reply.
You hang up.
(or you try another number)

ON THE TELEPHONE / PRATİK İŞ İNGİLİZCESİ İLE İGİLİ TÜM YAZILAR