“Present Simple” Tense, bir şey (bir eylem) yalnızca şu anda veya geçici olarak olmuyorsa (meydana gelmiyorsa) kullanılır. Örneğin ;
Ben şu anda okula gidiyorum derken kullanılmaz bu zaman kalıbı. Ama, “Ben her sabah okula giderim” (veya gidiyorum) derlen kullanılır.
çünkü bu eylem şu anda veya geçici değil “her sabah” yapılır. Bu cümle şöyle de olabilirdi; “Ben bazen okula giderim (gidiyorum)”. Bu durumda, bu eylem “şu anda mı” ? DEĞİL. Peki geçici mi ? O DA DEĞİL. Dolayısıyla, bu eylemi de “Geniş Zamanla” ifade ediyoruz. I GO TO SCHOOL SOMETIMES.

Tabii, burada bahsedeceğimiz kalıplar, eylem (aksiyon) fiilleriyle ilgili olacak. Örneğin ; to go (gitmek) to come (gelmek) vs. Burada “to be” olmak fiilinden bahsetmiyoruz.

Fiiller bu zamanda şöyle çekilir :

to come : gelmek

I come : Ben gelirim
You come : Sen gelirsin
He / She / It comes : O gelir (Kadın, erkek, cansız/hayvan için ayrı ayrı) – “S” takısı ekliyoruz

We come : Biz geliriz
You come : Siz gelirsiniz
They come : Onlar gelirler

I come to work at 8 every day (Ben işe her sabah 8 de gelirim)

SORU KALIBI : Soru oluşturmak için cümlenin başına “DO” isimli fiili yardımcı olatak getiriyoruz.

DO I go to work ? : Ben işe gider miyim?
DO you go to work ? : Sen işe gider misin ?
DOES he go DOES she go ….

DO we go
DO you go
DO they go

3. tekil şahıs “S” takısı aldığından, soruda bu takı DO fiiline geçer ve ana fiilden kalkar

NEGATIVE : Olumsuz

I do not (don’t) go to school : Ben okula gitmem
You do not go to school : Sen okula gitmezsin
He does not go … (He doesn’t)

We do not go
You do not go
They do not go