Cevap : TERCÜME ALIŞTIRMASI (25.09.07 tarihli) Past Simple / “To BE” fiili
Doğru cevaplar aşağıdadır:

I was a tecaher many years ago (Ben çok sene önce bir öğretmendim)
You were a student last year (Sen geçen yıl bir öğrenciydin)
He was in Ankara on Monday (O pazartesi günü Ankara’daydı)
She was very rich at the age of 40 (O kırk yaşonda çok zengindi)
It was on the table a few minutes ago (O, bir kaç dakika önce masanın üzerindeydi)

We were friends at school (Biz okulda arkadaştık)
You were very angry yesterday (Siz dün çok kızgındınız)
They were very happy when they were young (Onlar, “gençken” mutluydular)