CEVAPLAR : TERCÜME ALIŞTIRMASI / “Be Going to” ile cümleler (30.09.07)

Cümlelerin doğru cevapları aşağıdadır ; Anlaşılmayan durumlar olursa lütfen yazarak sorunuz.

Ben gelecek sene İngilizce öğreneceğim.
I am going to learn English next year

Sen sınavlarını geçeceksin
You are going to pass your exams.

Kardeşim İngiltere’de yaşayacak.
My brother is going to live in England

Gelecek hafta çalışacak mıyız ?
Are we going to work next week ?

Siz, çok para kazanmayacaksınız.
You are not going to earn much money

Onlar, arabalarını satmayacaklar.
They are not going to sell their cars.

to learn : öğrenmek
to pass : geçmek
exam : sınav
to live : yaşamak
to work : çalışmak
to earn : kazanmak (earn money)
to sell : satmak

1,3,4 ve 6 nolu cümlelerde birşey yapmaya karar verilmiş durumda. Bu yüzden “be going to” kullanıyoruz.

Öbür cümlelerde ise, bildiğimiz birşeyden dolayı “çıkarım” yaparak söylüyoruz. Bir çeşit tahmin (eldeki bilgiye dayanarak)
“Sen sınavlarını geçeceksin” derken, çalıştığın ve konuları bildiğin için geçeceğini – tahmin ediyorum (bu örnek kendi insiyatifimizde olan durumdan farklı. Ama yine de be going to kullanıyoruz (doğrusu bu örnekte “will” de kullansak çok farketmiyor)
“Siz çok para kazanmayacaksınız” örneğinde de durum aynı.