TANIŞMA – TANIŞTIRMA
Introducing People

Sizi Ahmet Bey ile tanıştırayım :
Let me introduce you to Mr. Ahmet (let mi introdyus yuu to Mr. Ahmet)

Kendimi size takdim edeyim :
Let me introduce myself to you (let mi introdyus mayself tu yuu)

Bu benim arkadaşım Ali’dir.
This is my friend Ali (dis iz may firend Ali)

Tanıştığımıza sevindim
Nice to meet you (nays to miit yuu)

Memnun oldum (ilk tanışmalarda)
How do you do (hau du yuu duu) / Not : cevap da aynıdır

Adınız nedir ?
What is your name ? (wat iz yor neym)

Adım Alidir.
My name is Ali (may neym iz Ali)

Soyadınız nedir
What is your family name (surname)
(wat iz yor femili neym / wat iz yor sörneym)

Affedersiniz, adınız Bay Carter’mı ?
Excuse me, is your name Mr. Carter? (eksküyuz mi, iz yor neym mistır kartır)

Siz Ali Bey misiniz ?
Are you Mr. Ali ? (ar yuu mistır Ali)

Burada mı yaşıyorsunuz (oturuyorsunuz) ?
Do you live here (du yu liv hiyır)

Nerede kalıyorsunuz ?
Where are you staying (weyr ar yuu siteying)

Otelde kalıyorum
I am staying in a hotel (ay em siteying in e hotel)

Bir arkadaşla kalıyorum
I am staying with a friend (ay em siteying wid e firend)

Burada yalnızmısınız ?
Are you alone here (ar yuu eloon hiyır)

Ne iş yapıyorsunuz ?
What do you do (wat du yu duu)

Burayı sevdiniz mi ?
Do you like this place (du yu layk dis pileys)