PRESENT PERFECT CONTINOUS TENSE

Bu zaman kalıbını, Türkçedeki “Ben 2 yıldır İngilizce öğrenmekteyim .. Biz 2 saattir futbol oynamaktayız” gibi cümleleri İngilizce ifade etmek için kullanıyoruz. “I have been learning English for 2 years.. We have been playing footbal for 2 years..”

Bu kalıbın kurgusu şöyledir :

Have + been + verb…ing

I have been playing football .. Ben futbol oynamaktayım
You have been playing football .. Sen futbol oynamaktasın
He has been playing football .. O futbol oynamkata
She has been playing .. O futbol oynamakta
It has been playing ..

We have been playing .. Biz oynamaktayız
You have been playing .. Siz oynamaktasınız
They have been playing .. Onlar futbol oynamaktalar

Soru Şekli (Question) :

Have I been playing football for 2 hours ? 2 saattir futbol mu oynuyorsun ?
Have you been playing football for 2 hours ? .. İki saattir futbol mu oynuyorsun / oynamaktasın ?
Has he been playing football … ?
Has she been playing football .. ?
Has it been playing .. ?

Have we been playing football for 2 hours ? .. Biz 2 saattir futbol mu oynuyoruz / oynamaktayız ?
Have you been playing football for 2 hours ?
Have they been playing football for 2 hours ?

Olumsuz (Negative) :

I have not been playing football for 2 weeks .. 2 haftadır futbol oynamamaktayım
You have not been playing footbal for 2 weeks ..
He has not been playing ..
She has not been playing
It has not been playing

We have not been playing
You have not been playing
They have not been playing

Bu zaman kalıbının nerede kullanıldığı :

John :What are you doing ? / Ne yapıyorsun (şu anda)

Tom : I am playing football. Futbol oynuyorum
I have been playing football for 2 hours. / 2 saattir futbol oynuyorum.

Bu zaman kalıbı “FOR” veya “SINCE” kelimeleriyle kullanılır

We have been watching a film for 45 minutes./ 45 dakikadır bir film seyrediyoruz.
We have been watching a film since 2 o’clock / Saat 2 den beri bir film seyrediyoruz