Present Simple Tense (Geniş Zaman) “Eylem” FiilleriPresent Simple Tense (Geniş Zaman) “Eylem” Fiilleri – 12 Ağustos 2007
İNGİLİZCEDE “EYLEM” (ACTION) FİİLLERİNİN KULLANIM ŞEKLİ
AŞAĞIDAKİ TABLODADIR :

subject
(özne)

auxiliary verb
(yardımcı fiil)

main verb
(fiil)

object
(nesne)

+ I, you, we, they
He, she, it
like
likes
coffee
coffee
- I, you, we, they
He, she, it
do
does
not
not
like
like
coffee
coffee
? Do
Does
I, you, we, they
He, she, it
like
like
coffee?
coffee?

Tercüme :
(+) Ben kahve severim / Sen kahve seversin / O kahve sever vs…
(-) Ben kahve sevmem / Sen kahve sevmezsin / O kahve sevmez ..
(?) Ben kahve sever miyim? Sen kahve sever misin ? O kahve sever mi ? vs

Görüldüğü gibi 3. tekil şahıslarda (third person singular) S kullanılır.
Aynı şekilde soru veya olumsuz olduğu zaman S yardımcı fiilin sonuna
gelir ve fiilden düşer